Gündemin kabul edilmesinin ardından 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi amaçlanarak değiştirilen tüzük maddeleri bölüm bölüm okunduktan sonra, değişiklikler genel kurul üyelerinin oyuna sunuldu.

Zaman zaman tartışmaların yaşandığı toplantı esnasında bazı maddeler oy birliği, bazı maddeler ise oy çokluğuyla kabul edildi.

Kanun gereği eski tüzükte yer alan `dernek` ifadesi, `kulüp` olarak tadil edildi. İstişare ve Müze Kurulu kaldırılırken, genç üye kavramının yerine genç taraftar tanımlaması getirildi.

Başkan adaylığı için şartlar değişti

Kulübe başkan adayı olacak kişilerin toplaması gereken 200 imza sayısı yerine genel kurula katılma hakkı olan üyelere yüzde 5 oranında imza toplama şartı getirildi.

Divan başkanlık kurulu başkan adaylığında divan başkanlığının organ veya kurullarında 5 yıl yöneticilik yapma şartı kaldırıldı.

Trabzonspor'da kulübün devri ve yabancı kişilerin üye olabilmesinin önünü açacak madde ise itirazlar sonrası tüzük taslağından çıkarıldı ve oylamaya sunulmadı.

Tüzüğün kabul edilmesiyle Başkan Ertuğrul Doğan'ın isteği üzerine yıllık aidat tutarı ve giriş aidat ücreti 1 Ocak 2026'ya kadar sabitlendi.